Skatteamnesti

Skatteetaten har nylig evaluert sin innsats mot norske personer med midler på bankkonti i utlandet, som ikke er oppgitt på selvangivelsen i Norge og ordningen med skatteamnesti.

Satsingen med skatteamnesti har medført at NOK 10 milliarder i tidligere ikke oppgitt formue og inntekt, nå er oppgitt til beskatning. Dette har gitt en økt innbetaling av skatt på NOK 2,5 milliarder + renter.

Denne satsingen har vært så vellykket, at Skatteetaten har meddelt at jakten på penger i utlandet fortsetter med uforminsket styrke.

Ny praksis fra 2017

Pr. i dag må norske skattemyndigheter spesifikt søke på en konkret person for å få tilgang på slike opplysninger.

Fra og med 2017 vil opplysninger om din formue i utlandet, automatisk sendes til norske skattemyndigheter.

Det er således påregnelig at fra 2017, vil norske skattemyndigheter automatisk få innsyn i slike ”skjulte verdier” i for eksempel Sveits.

Alvorlige konsekvenser

Hvis norske skattemyndigheter skulle oppdage at du har midler i utlandet som ikke er oppgitt til beskatning, kan det ”koste deg dyrt”.

Du risikerer å få endret ligningen 10 år tilbake i tid + å få ilagt opp til 60 % tilleggsskatt på den skatt som er unndratt + bli ilagt krav på betaling av renter pga. for sent innbetalt skatt.

I de verste tilfellene så risikerer man å bli politianmeldt og evt. få fengselsstraff for skatteunndragelse.

Skatteamnesti vil løse slike problemer

Ved å benytte reglene om såkalt skatteamnesti/frivillig retting kan du unngå dette. Det er et vilkår at du på eget initiativ kommer til skatteetaten med disse opplysningene.

Hvis skatteetaten selv har satt i gang undersøkelser eller fått opplysninger fra andre som gjør at disse forholdene er blitt avdekket, så er det ” for sent” og man kan ikke benytte ordningen med skatteamnesti.

Dersom du selv ber om skatteamnesti/frivillig retting, må du betale den skatt som opprinnelig skulle ha vært betalt på unndratt formue og avkastning i den perioden formuen ikke har vært oppgitt til beskatning. Du vil også bli ilagt renter av for sent innbetalt skatt. Man slipper imidlertid tilleggsskatt og blir normalt ikke politianmeldt.

Ønsker du et liv uten å måtte frykte at et evt. skjult bankinnskudd i utlandet skal bli oppdaget, med de konsekvensene dette kan medføre, så søk om skatteamnesti og ”sov godt” om natten.

Vi er behjelpelig med å lose deg gjennom en slik prosess vis a vis skatteetaten. Kontaktdetaljer er Advokat/Partner Clas Olsen mob. 92895764 eller e-post :  olsen@guideadvokat.no