Stillingsvern under press?

Advokat Erlend Øen har i samarbeid med psykolog/PHD Jøri Horverak skrevet artikkel om stillingsvernet under press. Link til artikkelen finner du her;

https://www.dagensperspektiv.no/2020/stillingsvern-under-press