,

NAV - eksport av trygdeytelser og EØS

Det er trolig mange flere NAV ofre i "Nav skandalen" enn det antall og anslag NAV selv oppgir. Se artikkel i Dagens Næringsliv om dette i denne lenken; https://www.dn.no/nav/trygderetten/olav-lagreid/rettshjelpskoordinator-anslar-minst-…