NAV – eksport av trygdeytelser og EØS

Det er trolig mange flere NAV ofre i “Nav skandalen” enn det antall og anslag NAV selv oppgir. Se artikkel i Dagens Næringsliv om dette i denne lenken;

https://www.dn.no/nav/trygderetten/olav-lagreid/rettshjelpskoordinator-anslar-minst-10000-nav-ofre-bare-etter-2012/2-1-741878