Salg og kjøp av bil er en situasjon de fleste kommer opp i.

  • Du kan være den uheldige bilkjøper som kjøper en bil som ikke svarer til forventningene og som ønsker å heve bilkjøpet evt. kreve prisavslag, eller
  • Du kan være den som har solgt bil og får en forurettet og aggressiv bilkjøper «på nakken» som mener seg berettiget heve kjøpet

Begge parter vil normalt få dekket utgifter til advokatbistand ved en slik tvist på bilforsikringen. Når forsikringsselskapet innvilger rettshjelp gjennom bilforsikringen, betaler man kun en egenandel iht. forsikringsvilkårene.

Når bør man bruke advokat i slike tilfeller ?

Bare i de tilfeller hvor det er tale om å kreve et større prisavslag eller å heve kjøpet, vil det normalt være fornuftig/hensiktsmessig å bruke advokat.

Hva gjør man hvis man er misfornøyd med bilkjøpet 

 

  • Viktig å reklamere så snart man oppdager feilen med bilen
  • Viktig å skaffe en skikkelig dokumentasjon på skadene/ manglene ved bilen. Normalt vil det være mest hensiktsmessig å la et utenforstående verksted vurdere årsaken til skaden/ mangelen. Skaderapporten bør angi om feilen er påregnelig eller ikke, ut fra årsmodell, kilometerstand osv. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å få verkstedet til å filme mangelen typisk med vannlekkasjer, hvor det gjerne tas en lekkasjetest.
  • Viktig å sjekke historikken på bilen. Har bilen vært importert, har det vært større skader på bilen, har den evt. vært kondemnert, er det riktig årsmodell ? Få ut tidligere verkstedshistorikk/ oversikt over reparasjoner.

Når kan man kreve å få heve kjøpet ?

Hvis kjøper skal få medhold i et krav om å få heve bilkjøpet, så må man ha solid dokumentasjon.

Selger av bilen (typisk hvis dette er en profesjonell part) har normalt såkalt utbedringsrett dvs. kan kreve å få rettet mangler, så lenge selger gjør det klart at han vil benytte denne retten og dette skjer innen rimelig tid.

På eldre biler med høy kilometerstand, er det sjelden at kjøper får medhold i å heve kjøpet og da må kjøper ofte ta til takke med prisavslag eller evt. erstatning

Hvis bilen tidligere har vært kondemnert, eller kilometerstand er skrudd mye tilbake eller helt plutselige havari på motor eller gearkasse, kan dette gi grunnlag for heving.

Også hvis man kan dokumentere at selger med vilje har holdt tilbake sentrale opplysninger med bilen eller opptrådt uredelig, kan dette gi grunnlag for å heve av bilkjøpet.

Ved krav om heving, bør man reklamere raskt og spesifikt.

Prisavslag/erstatning

Prisavslag brukes normalt når retting ikke kan utføres, eller ikke er mulig (typisk ved feil årsmodell eller at kilometerstand på bilen er manipulert), men mangelen ikke ansees som vesentlig nok til å få heve kjøpet.

Forbrukertvistutvalget

Normalt vil det være mest hensiktsmessig for en misfornøyd part ved et slikt bil-kjøp/salg, å få prøvet saken i forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Det er ingen kostnader med dette utover kostnadene ved bistand til advokat. Forbrukertvistutvalgets avgjørelser har virkning som en dom og kan brukes som tvangsgrunnlag for å inndrive et krav mot en uhederlig bilselger. Problemet med å velge dette «sporet» er at det er store restanser hos Forbrukerrådet mht. saksbehandlingstid. I noen tilfeller kan det være en raskere vei å nå frem mot bilselger via et søksmål.

Er det smart å la seg bistå av en advokat, ved en slik tvist ?

En privat part kan ofte «kludre til» en slik sak, sånn at  et evt. krav på å få heve kjøpet tapes. Det kan det være en god investering å bruke advokatbistand i denne forbindelse. Når selgeren har avvist det krav du har fremsatt, foreligger det en «tvist» i forsikringsmessig henseende, og da skal rettshjelpsdekningen på bilforsikringen din( evt. annen type forsikring), tre i kraft.

Av Guide Advokat v / adv. Clas Olsen

Dersom du ønsker bistand i en slik sak, ta kontakt på mobil 928 95764 eller evt. på e-post olsen@guideadvokat.no