Guide Advokat har etablert et advokat- team med spisskompetanse innen merverdiavgift

Guide Advokat har etablert et team av forretningsadvokater med særskilt kompetanse og erfaring innen MVA – spørsmål. Vårt profesjonelle team er uavhengig av andre rådgivnings- eller revisjonsselskap og kan ivareta dine interesser. Vi kan bidra til å sikre optimal håndtering av merverdiavgift fra planlegging til sluttføring av dine prosjekt. Skulle det oppstå tvister, enten ovenfor offentlige etater eller private motparter, kan vi bistå på ethvert trinn; fra klage til skatteetaten til Høyesterett. Næringsliv og offentlige virksomheter på Vestlandet har tidligere gjerne måtte henvende seg til Oslobaserte juridiske tjenesteytere for denne spesialkompetansen – nå svarer vi på denne utfordringen og har vår base i Strandgaten, midt i hjertet av Bergen sentrum.

Advokatene Erlend Øen og Eirik Bjørhusdal, begge partnere hos Guide Advokat, har mange års erfaring som forretningsadvokater. Både Erlend og Eirik har betydelig erfaring med reglene for indirekte skatter, særlig merverdiavgift, og tilknyttet regelverk.

Merverdiavgiften er det største skatteinntekten for fellesskapet, og moms er derfor også en betydelig økonomisk størrelse i de fleste virksomheter. Avgiften utgjør normalt 25 % av virksomhetens anskaffelser og 25 % beregnet på virksomhetens omsetning. Dette betyr at en stor del av virksomhetens økonomi dreier seg om MVA. Korrekt håndtering av MVA er et tema i de fleste virksomheter, som krever tilstrekkelig kompetent oppmerksomhet for å sikre korrekt styring av risiko.

Reglene knyttet til merverdiavgift er komplekse. Det er lite rom for å gjøre feil – og feil får økonomiske konsekvenser. Skattemyndighetene er ikke gitt anledning til å «se stort på det». Med en profesjonell tilnærming til merverdiavgiften kan besparelser oppnås og tap unngås.

Guide Advokat tilbyr advokatbistand med fokus på merverdiavgift, og med et lokalt tilsnitt. Vi kjenner næringslivet, lag- og foreningslivet og offentlig sektor her vest svært godt. Vi har også et lokalt prisnivå.

Skal du foreta en stor investering, gjøre endringer i virksomheten? Skal du bygge eller anskaffe fast eiendom eller inngå leiekontrakt for lokaler? Har du mottatt varsel eller spørsmål fra myndighetene? Vi bistår gjerne med rådgiving for avgiftsoptimalisering, håndtering av myndighetskontakt eller i forbindelse med tvister.

 

Eirik Bjørhusdal

Advokat | MNA

480 42 528

bjorhusdal@guideadvokat.no

Erlend Øen

Advokat | MNA | Møterett for Høyesterett

971 80 599

oen@guideadvokat.no