Guide Advokat DA med flott delvis frifinnelse i retten

Strafferettsavdelingen i Guide Advokat,  fikk nylig frifunnet klienten på de fleste punkter i en sak om arbeidslivs-kriminalitet –

Sakset fra artikkel i Bergensavisen :

Båtbyggeren Kjell Hopen (81) fra Nordhordland er dømt til 45 dagers betinget fengsel etter at han ble funnet skyldig i seks tilfeller av brudd på arbeidsmiljøloven.

I en periode på to år tok han ikke særlig hensyn til pålegg fra Arbeidstilsynet, og arbeidsmiljøet i bedriften var ikke forsvarlig.

Bergen tingrett legger til grunn at det foreligger skjerpende omstendigheter.

Støv og støy

Ansatte ble utsatt for betydelig helsefare ved eksponering for kjemikalier, støv og støy.

«Han må etter rettens vurdering ha vært full klar over de krav som stilles til denne type virksomhet herunder hvordan kjemikalier skal oppbevares slik at ansatte ikke blir eksponert for forhold som kan medføre helsefare», heter det i dommen.

Hopens sønn, Harald (36), som også var tiltalt, ble frikjent fordi retten mener han ikke hadde noen innflytelse på de beslutninger som ble fattet på vegne av selskapet.

I nærmere 50 år har familiebedriften i Nordhordland produsert over tusen glassfiberbåter, hovedsakelig til fiskere, oppdrettsanlegg og oljeindustri.

De såkalte Tobias-båtene på 27 fot har hatt et solid og godt rykte.

Fikk en rekke pålegg

Det var i november 2013 at to ansatte fra Arbeidstilsynet, sammen med folk fra fylkesmannen, lokalt brannvesen og BKK var på besøk i bedriften. Og det de fant var de svært lite fornøyd med. Det hele munnet ut i et 22 siders brev med pålegg som bedriften var nødt til å følge opp.

Påtalemyndigheten fikk ikke medhold i påstanden om at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i bedriften var helt fraværende.

Rett nok var det mangelfullt og kunne vært bedre fulgt opp, blant annet ved å påse at ansatte brukte verneutstyr, men Hopen ble frikjent for

dette punktet i tiltalen.

De tiltaltes forsvarere, advokatene Rolf Knudsen og Irmelin Skjold Lundøy i Bergen tingrett.
De tiltaltes forsvarere, advokatene Rolf Knudsen og Irmelin Skjold Lundøy i Bergen tingrett. Foto: Olav Sundvor

Slipper millioninndragning

Påtalemyndigheten fikk heller ikke gjennomslag for at tre millioner kroner fra bedriften skulle inndras til fordel for statskassen.

Retten mener at den manglende etterlevelse av stansningsvedtaket fra Arbeidstilsynet ikke har vært noen reell berikelse eller besparelse i næringsvirksomheten.

I denne perioden gikk ikke selskapet med overskudd, men hadde tvert imot et underskudd på 1,2 millioner kroner.

En ansatt fikk løsemiddeelskader etter å ha jobbet i bedriften i flere tiår. Bistandsadvokaten hans hadde krevd 250.000 kroner i erstatning.

– Arbeidsforholdene var elendige, men Arbeidstilsynet reagerte altfor sent, har mannen i 60-årene tidligere uttalt til BA.

– Grundig dom

Dommerne mener imidlertid at skadene må ha oppstått lenge før de påtalte forhold om manglende ventilasjon og håndtering av kjemikalier. Skadene kan også kan ha sammenheng med manglende bruk av personlig verneutstyr, anfører retten.

Hopen ble derfor frikjent og slipper å betale erstatning til den tidligere ansatte dersom dommen blir stående.

Forsvarer Rolf Knudsen karakteriserer dommen som meget grundig.

– Vi har i betydelig grad fått medhold på flere punkter, sier Knudsen og viser til flere frifinnelser i tiltalen samt at et «ødeleggende inndragningskrav på tre millioner» ble avvist av retten.

– Men det står fast at arbeidsmiljøet var uforsvarlig og at Kjell Hopen ble funnet skyldig i seks brudd på arbeidsmiljøloven? 

– Ja, vi vil nå gå gjennom denne delen av dommen og vurdere om det er grunnlag for å anke, sier Knudsen til BA.

Det har ikke lyktes BA å få en kommentar fra politiets aktor til dommen torsdag.