Kan kjøperne ha tillit til at bruktbilgarantien vil dekke kostnaden med en skade på bilen, hvis uhellet først er ute?

KJØP AV BRUKTBILER MED SÅKALT TREDJEPARTS BRUKTBILGARANTI

Innledende bemerkninger

Mange bilforhandlere som selger bruktbiler og hvor nybil-garantien er utgått, ønsker som et salgsargument å selge bilen med en bruktbilgaranti. Det skal skape en trygghet hos den potensielle bilkjøper, at bilforhandleren kan «innestå» for kvaliteten og holdbarheten på den aktuelle bruktbil.

Bilforhandleren ønsker ikke selv å ha bryderi med reklamasjoner på disse bruktbilene, og kjøper derfor en slik bruktbilgaranti hos egne garanti-selskaper for å fritas for ytterligere eget ansvar.

Evt. så betaler bilkjøper for en slik garantiordning, i tillegg til kjøpesummen på bilen.

Det er mange forskjellige leverandører av slike  såkalte “tredjeparts” bruktbilgarantier, og disse finnes i forskjellige varianter med ulik dekningsgrad f.eks. Gull/Sølv og Bronse, hvor Gull gir den beste dekningen.

Problemstilling

Gir en slik tredjeparts-garanti bilkjøperne et godt vern mot uforutsette kostnader, hvis det oppstår feil med bilen etter overtagelse som må repareres ?

Poenget med denne artikkelen er å peke på betenkelighetene og den manglende dekningsgraden på disse garantiordningene.

Det er  tilsynelatende mange misfornøyde kunder på disse garantiene.  Trolig skyldes dette at det er tatt så mange unntak/forbehold i forsikringsvilkårene og mye er skrevet med «liten skrift»,  og at det derfor er uklart hvilke skader garantiordningene rent faktisk dekker.

Mange bilkjøpere tror tilsynelatende at de har kjøpt en bil med en bra bruktbil-garanti som skal gi kjøper et godt «vern» mot uforutsette kostnader, dersom det oppstår feil med bilen etter overtagelse.

Svært ofte så nekter  imidlertid garantiselskapet med ulike begrunnelser å godkjenne skaden, slik at kjøper må bære kostanden selv til tross for at bilen er solgt med garanti. Dette er ting som naturlig nok irriterer mange bilkjøpere og noen profesjonelle bilselgere.  Disse føler trolig at man har betalt for en garant,i som ikke fungerer slik som lovet.

Enkelte verksteder ønsker heller ikke å forholde seg til disse garanti- firmaene, fordi de har så mye særegne vilkår/ unntak og ofte nekter å godkjenne skaden og utbedringskostnaden. Da er resultatet gjerne det verkstedet som kanskje har fått seg en «problem-sak», med en kanskje stor udekket verksteds-regning og en lite betalingsvillig kunde.

Kundeerfaringer

Kunde-erfaringene er tilsynelatende noe delte, men selskapene beskyldes bla. for utmattelse-teknikk, elendig kundebehandling, at bare de selv som forstår hva som er dekket av garantien.

Videre at de «gjemmer seg bak» begreper som f.eks. «innvendig motordel» slik at hvis f.eks. konverteren på girkassen din ryker, så dekkes ikke skaden fordi denne delen faktisk står ” utvendig” dvs. på utsiden av selve girkassen, noe den fleste bilkjøper har null kunnskap om.   Et annet eksempel er at lekkasje fra oljepumpe bare dekkes hvis hele motoren må tas ut ved reparasjonen, noe som vanligvis ikke er nødvendig ved reparasjon av oljepumpe osv.

Hvor bra/gode eller evt. dårlige er disse bruktbil-garantiene?

Forbrukerklageutvalget (FKU) hadde nylig en sak (18/1127) vedr. reklamasjon på en bruktbil til behandling, hvor den aktuelle bilen var solgt med en slik «Xtragaranti Gull» i 24 mnd. /opptil 150 000 kilometer.

FKU konkluderte med at

«Slik garantivilkårene var utformet, med sine til dels omfattende unntak, kan imidlertid utvalget vanskelig at garantien stiller klageren bedre enn etter bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven» 

Dette må sies å være en ganske så oppsiktsvekkende uttalelse. FKU består av svært kompetente og oppegående fagpersoner. Ofte advokater eller professorer i juss.

FKU konkluderte således med at man kunne se helt bort fra bruktbilgarantien, da den hadde ikke noen selvstendig verdi utover det vern en bilkjøper(forbruker) har etter forbrukerkjøpsloven. De mener sågar at garantiene kan være i strid med markedsføringsloven bestemmelser.

I forsikringsvilkårene er det tatt forbehold om at garantien gjelder ikke

  • For skade som var på kjøretøyet når det ble solgt
  • For skade som forårsakes av ytre påvirkning, fukt, brannskade, korrosjon, trafikkulykker, manglende vedlikehold
  • Karosseri, innredningsdetaljer, lakk, glans, katalysator, ulyd, filter, lyspærer, batterier, lekkasje, elektriske kabler, slanger, vaiere, rør, remmer og slitasje, samt deler som normalt inngår i service.
  • For at garantien skal gjelder må service på kjøretøyet utføres i henhold til de service-intervaller som produsenten har spesifisert, og service må utføres iht. produsentens spesifikasjoner.

Her er det således tilsynelatende mange «feller» å kunne gå i for en vanlig bilkjøper.

  • Kjøper du en bil med en såkalt «skjult feil eller mangel» – garantien gjelder ikke.
  • Kjøper du en bil hvor tidligere eiere ikke har hatt bilen på service når den skal (manglende eller ufullstendig service) – garantien gjelder ikke.
  • Får bilen en vannskade i form av et lekk soltak e.l. – gjelder tilsynelatende garantien ikke
  • En svært vanlig feil med bruktbiler er rustskader – trolig omfattet av begrepet «korrosjon» – garantien gjelder ikke
  • Hvis tidligere eier påviselig har forsømt vedlikeholdet av bilen, uten din kunnskap – garantien gjelder ikke
  • Svært mange biler som omsettes i dag er bruktimporterte – her kan det vise seg at kilometerstand er skrudd tilbake/ manipulert – og at bilen skulle ha hatt flere service etter reell kjørelengde – garantien gjelder ikke.

Oppsummering:

Forbrukerklageutvalgets vurdering er således tilsynelatende at man i stor grad «betaler for luft» ved kjøp av en slik garanti.

Forbrukerkjøpsloven som er en såkalt preseptorisk lov, hvor selger/bilforhandler, ikke gyldig kan avtale seg bort fra sine forpliktelser etter loven, selv om kjøper i sin uvitenhet skulle akseptere slike ubalanserte avtalevilkår i favør av selger.

Forbrukerkjøpsloven gir forbruker en del rettigheter/mangels-beføyelser i form av å kreve heving, prisavslag eller erstatning, som kjøper vil ha i behold, med eller uten en slik bruktbilgaranti.

På denne bakgrunn kan det som bilkjøper være lite hensiktsmessig å skulle betale mange tusen kroner for en slik garantiordning, med mange unntak og særvilkår, som primært gir deg en “falsk trygghet” mot uforutsette kostnader.

Advokat/Partner Clas Olsen


Lurer du på noe rundt en tilsvarende sak, kontakt meg.

Tlf: 55 23 98 86
Mob: 928 95 764
E-post: olsen@guideadvokat.no

Ønsker du vi kontakter deg?

Få en uforpliktende vurdering av din sak.