KOMPETANSEFELT

Våre advokater har inngående kompetanse og betydelig erfaring særlig på de ovenfor nevnte rettsområder nedenfor.

Arbeidsrett

Arbeidsrett er relevant og aktuelt for arbeidsgiversiden, både privat og offentlig sektor, og for arbeidstakere.

Les mer…

Fast eiendom

Guide Advokat har nå styrket sin kompetanse for borettslag, sameier og boligaksjeselskaper.

Les mer…