I forbindelse med dagens situasjon er det naturligvis mange virksomheter, små som store, som opplever betydelige utfordringer. Sentrale myndigheter har allerede opprettet ulike strakstiltak for å bedre situasjonen for næringslivet. I relasjon til merverdiavgiften er per 1.april forslag fra Regjeringen om følgende tiltak knyttet til merverdiavgift:

  • utsatt betalingsfrist for skyldig merverdiavgift for 1. MVA-termin (jan./feb.) som forfaller etter påske, til 10. juni 2020. (NB.: Det er betalingsfristen som er utsatt – skattemelding MVA rapporteres til vanlig tid).
  • endring av lav merverdiavgiftssats, den ble satt ned fra 12 til 8 % med virkning fra og med 20. mars til 31. oktober 2020. 31. mars ble satsen ytterligere redusert til 6% fra 1. april til 31. oktober 2020. Lav sats for merverdiavgift omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer

I tillegg til disse tiltakene inneholder avgiftsregelverket noen mekanismer som det kan være greit å kjenne til. Guide Advokat sitt MVA-miljø gir her noen tips som er tilgjengelige og som kan gi hjelp til noen:

Avbestilling – virkninger for MVA

Dersom en leveranse avlyses av leverandør eller avbestilles av kunde, så vil dette normalt også utløse konsekvenser for MVA.

Hovedregelen er at avgiftsplikt er knyttet til «levering» av en vare eller tjeneste. Det er også viktig å sikre at salgsdokument / faktura er korrekt og i samsvar med et evt. nytt forhold. Er det allerede utstedt salgdokumentasjon, så må denne ved avbestilling korrigeres ved utstedelse av kreditnota.

Nedenfor ser vi på noen spesielle problemstillinger som har vært omtalt i den seneste tiden.

Merverdiavgiften skal ikke betales til staten før varen eller tjenesten er levert

På sosiale medier ser vi ulike måter å hjelpe hverandre i disse tider, blant annet er det oppfordringer om å ikke kreve refundert betalt beløp som er betalt for vare eller tjeneste som ikke kan leveres. Vi ser også oppfordringer hvor kundene tilbyr seg å betale forskudd på leveranser som skal leveres senere.

  • «Ikke-refusjon» av forhåndsbetalt vare / tjeneste som ikke kan leveres

Dersom varen/tjenesten er avgiftspliktig, så husk at merverdiavgiften normalt skal betales av kunden etter at leveringen er skjedd. Staten skal deretter ha totalt innsamlet merverdiavgift betalt. Dette betyr igjen, at dersom varen/tjenesten ikke er levert, så skal ikke kunden betale avgiften og heller ikke staten ha sin betaling. Salgsdokument / faktura som er utstedt med MVA medfører plikt til innberetning/innbetaling av MVA. Kreditnota kan «nullstille» salget, og det kan avtales at vederlaget beholdes som forskudd for fremtidig leveranse eller som ettergivelse av gjeld.

  • Forhåndsbetaling av fremtidige leveranser

For å unngå å måtte betale merverdiavgift til staten for salg som ikke ennå har skjedd, må man unngå å lage salgsdokumentasjon (faktura) hvor avgiften er spesifisert. Lag gjerne nødvendig dokumentasjon til kunden for dennes betaling (forskudd), men uten at merverdiavgiften spesifiseres på den vanlige måte. Utsted så eget salgsdokument for merverdiavgift, etter at leveringen har skjedd – og rapporter merverdiavgiften til staten deretter.

Man kan levere skattemelding for merverdiavgift før forfall og leveringsfrist dersom virksomheten har MVA til gode

Fristen for rapportering av merverdiavgiften for mars/april er 10. juni. Ved til gode merverdiavgift tar det normalt inntil 3 uker for utbetalingen fra staten skjer. Det er adgang til å rapportere merverdiavgiften straks etter at terminen er utløpt, og slik få utbetalt tilgodebeløp raskere. Har din virksomhet til gode merverdiavgift for mars/april, så kan likviditeten hjelpes ved å levere skattemeldingen for merverdiavgift allerede 1. mai.

Har virksomheten jevnlig til gode merverdiavgift så kan man søke om kortere avgiftsterminer

Hvis virksomheten jevnlig rapporterer til gode merverdiavgift, så åpner loven under bestemte vilkår for kortere avgiftsterminer. Likviditeten i virksomheter med stor fritatt omsetning, typisk eksportvirksomheter, bokhandlere, bilforhandlere etc., kan bedres ved kortere avgiftsterminer.

Mulighet for å unngå merverdiavgift ved omsetning mellom selskap i konsern

For større virksomheter som består av flere selskap, og hvor det er omsetning mellom konsernselskapene, kan en fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret av konsernselskapene bidra til bedret likviditet. Ved fellesregistrering skal det ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning mellom de selskap som deltar i samme fellesregistrering.

Ta gjerne kontakt for en samtale om det er tiltak som kan gjøres for din virksomhet. Bruk enten mva@guideadvokat.no eller ring en av oss om du foretrekker det.

Eirik Bjørhusdal

Advokat | MNA

480 42 528

bjorhusdal@guideadvokat.no

Erlend Øen

Advokat | MNA | Møterett for Høyesterett

971 80 599

oen@guideadvokat.no