NAV skandalen – EØS og eksport av trygdeytelser før 2012

Granskningsutvalget har nå lagt frem sin delrapport i NAV saken. Den gjelder retten til å få utbetalt trygdeytelser ved reiser i EØS området. Det er slått fast at NAV har praktisert EØS reglene feil.  NAV har tolket reglene for strengt. Det er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til retten til “fri bevegelighet” innenfor EØS området. Mange har ikke fått innvilget trygdeytelser på grunn av sitt  opphold i EØS området.  Andre har fått urettmessige tilbakebetalingskrav. Flere er uriktig straffedømt.  Feilen har også fått virkning for den enkelte trygdemottaker i forhold til skatt i Norge.

Utvalget, som leverte sin delrapport i går, har tatt stilling til om feilen også kan gjelde i saker før året 2012.

NAV formulerer seg forsiktig i sin pressemelding, men det er likevel ikke tvil om at feil har skjedd også før 2012.  Du kan lese NAV sin pressemeldingen her; https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/bor-se-pa-praktiseringen-av-eos-regelverket-for-2012

Er du en av dem som er rammet av denne saken, og har behov for bistand eller rådgivning fra advokat, ta gjerne kontakt med advokat May Karin Gytre i Guide Advokat.