NAV skandalen – er du rammet av den?

Nav-skandalen er omtalt i en rekke medier i dag. Regjeringen skal granske saken. Fortsatt er det stor usikkerhet om hvor mange saker som er omfattet av skandalen rundt EØS avtalens trygdeforordninger. NAV har tolket og anvendt reglene feil. EØS avtalens trygdeforordninger, nr.1408/71 som ble erstattet av nr.883/2004 har hatt virkning i Norge siden 1994. Har du hatt opphold i utlandet med transport av trygdeytelser? NAV opplyser på NRK radio i dag den 6. november 2019, at det kan være vanskelig å finne frem til alle saker og berørte personer. En årsak er at deres datasystemer trolig ikke er gode nok. Det betyr at NAV kanskje ikke finner saken din. Dersom du tror at din sak kan være omfattet av skandalen, og du ønsker at noen ser på dette sammen med deg, ta gjerne kontakt med advokatene i Guide, www.guideadvokat.no, for en gjennomgang og videre rådgivning.