Nav skandalen – ny fri rettshjelpsordning etablert

I forbindelse med at mange mennesker er rammet av NAV sin feiltolkning av EØS regelverket, er det opprettet en egen fri rettshjelp ordning. Rettshjelpsordningen er omtalt i eget rundskriv som du kan lese mer om her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/be9e3b2b87304e0f876d316a40de70c2/rundskriv-sarlig-rettshjelptiltak-nav-04.12.2019.pdf

Advokatene i Guide kan bistå deg som er rammet, eller som tror du er rammet av NAV sin feiltolkning av regelverket.

Kontaktinformasjon til advokatene finner du på www.guideadvokat.no