Advokat / Partner

Tel: 55 23 98 73

Mob. 951 08 930

E-post: eriksen@guideadvokat.no

Advokat Birthe Eriksen

Advokat Birthe Eriksen ph.d. arbeider særlig med arbeidsrett, kontraktsrett, personvern, økonomisk kriminalitet, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse. Hun driver også mye med kurs- og foredragsvirksomhet, både for offentlig og privat sektor. Hun underviser i arbeidsrett, markedsrett og etikk ved Høyskolen Kristiania.

Hun har doktorgrad fra 2016 i arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, har publisert en rekke artikler innen arbeidsrett, selskapsrett, konkurranse og korrupsjon. I 2015 var hun redaktør for boken: «Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur.»

Birthe Eriksen er fra november 2016 medlem av det regjeringsnedsatte lovutvalget som skal gjennomgå arbeidsmiljølovens regulering av varslervernet.