Advokat / Partner

Org.nr.918 267 816

Tlf: 55 23 98 86

Mob: 928 95 764

E-post: olsen@guideadvokat.no

Advokat Clas Olsen

Advokat Clas Olsen har svært solid kompetanse på skatt og selskapsrett, omorganisering av selskaper, generasjonsskifte, tvister vedr. kjøp og salg av bil,  arbeidsrett, arverett osv.

Etter endt studie arbeidet Advokat Olsen i perioden 1992 – 1998, 6 år ved Bergen likningskontor, blant annet som fungerende leder av aksjeavdelingen og på personlig ligningsavdeling som juridisk rådgiver. Han var oppgaveretter på skatteetatskolen og skrev høringsuttalelser for Ligningsutvalget.

I perioden 1998 til 2004 arbeidet Advokat Olsen 6 år i Advokatfirmaet PwC i Bergen, med internasjonal skatt både på med personskatt og på selskapsnivå.  Bistand til idrettsutøvere og personer og bedrifter med kompliserte forhold i skattemeldingen eller skattemessige problemstillinger, var en stor del av arbeidsdagen.

I tidsrommet 2004 til 2014 var Advokat Olsen i 9 år deltaker i Advokatpartner ANS.

I perioden 2014 til 2016, var advokat Olsen i 2,5 år ansatt som senior skatteadvokat hos Visma Advokater AS i Bergen, hvor han primært har arbeidet med skatterett og selskapsrett.

Nasjonal ( norsk ) Skatterett
Internasjonal beskatning på person- og selskapsnivå
Selskapsrett
Arbeidsrett
Avhendingstvister vedr. bil og båt
Samlivsbrudd – Skifte av felleseie
Prosedyre og tvisteløsning
Arv
Husleierett
Eiendom i utlandet
Innfordring
Styre-juss/styreansvar