Vi søker saksbehandler

Vi søker saksbehandler/ vikar-sekretær i advokatfirma

 

Guide Advokat AS, har behov for en saksbehandler/ vikar-sekretær.

Stillingen har ingen fast arbeidstid eller omfang.

Vedkommende vil være tilknyttet selskapet som ringevikar ved behov. Avlønning vil skje pr. time.

Vi søker jus-student som er ferdig med 3. studieår og med særlig interesse for kjøpsrett, forbrukerkjøpsrett e.l., og som ved behov kan brukes til enklere saksbehandling, rettskildesøk, utredningsarbeid osv.

Vedkommende vil få meget relevant arbeidserfaring, ved et veldrevet advokatfirma.

Det vil også være aktuelt for vedkommende å kunne vikariere for våre faste sekretærer, i forbindelse med avvikling av sommerferie o.l.

Lønn etter avtale.

For evt. spørsmål om stillingen, ta kontakt med Advokat/Partner Clas Olsen på telf. 55 23 98 86 evt. på pr. e-post på olsen@guideadvokat.no.

Søknad med CV sendes på post@guideadvokat.no

Evt. intervju av aktuelle kandidater, vil skje via Teams pga. Covid- 19.