Innlegg

Bruker du andres materiale på Internett på lovlig måte?

Ny lov om opphavsrett til åndsverk trådte i kraft 1. juli 2018, med formål å være et mer effektivt og lettere anvendelig verktøy, med lettere språk og struktur.