Arbeid i utlandet – juridiske utfordringer

Arbeider du i utlandet og har støtt på juridiske utfordringer? Har du problemer med skatt eller trygd?

Norske virksomheter har mellom 5 – 6000 ansatte som arbeider i utlandet. Undersøkelser viser at 7 av 10 bedrifter med internasjonal aktivitet forventer økning i antall utstasjoneringer kommende år.

Høye kostnader, sikkerhet og kompliserte juridiske problemstillinger er bedriftens hovedutfordringer knyttet til internasjonale oppdrag og utstasjoneringer. En enkelt utstasjonering koster for eksempel arbeidsgiver mellom 2-3 millioner kroner årlig, eller ca. 2-3 ganger norsk lønn.

De ansatte som arbeider for bedriften i utlandet er ofte nøkkelpersonell. Undersøkelser viser at hele 20-50% av de utstasjonerte returnerer før kontraktens utløp.

Avbrutte opphold er ekstremt kostbare for bedriften, blant annet fordi det medfører tapte investeringer, tapte forretningsmuligheter og forretningsrelasjoner, svekket renommé, med mer.

Den ansatte vil ha behov for ulik type bistand, som oppstår som følge av utenlandsoppholdet. Behov for bistand kan oppstå i alle faser av utenlandsoppholdet. HR- avdelingen i bedriften kan bistå med å løse flere av disse, men normalt ikke alle.

Ivaretakelse av den ansatte og medfølgende familie, øker sjansen for at den ansatte trives og gjør en god jobb for bedriften. Dette vil igjen øke avkastningen av bedriftens aktivitet og investering i utlandet.

Guide Advokat DA har i en årrekke bistått bedrifter med å løse juridiske utfordringer for bedrifter og den ansatte ved utenlandsoppholdet innen feltet skatt, trygd, arbeidsrett og visum.

Vårt tilbud om bistand med bl.a. utarbeidelse av arbeidskontrakt, avklaring av skatteplikt, rapportering og betaling av skatt til rett stat, trygdemedlemskap og visum er etterspurt av bedrifter og deres ansatte. Gjennom vår bistand søker vi å avklare, håndtere og løse utfordringene, slik at risikoen for at utenlandsoppholdet avbrytes før tiden kan reduseres.

Ulike forhold kan være årsak til at et utenlandsopphold ikke blir som forventet og avbrytes før tiden. Guide Advokat inngår i ett tett samarbeid med selskapene SENSE psykologer, Sikkerhetsledelse og CONOW kompetansesenter for internasjonale relasjoner.

Vi i Utreisetjenesten / EOP, leverer et komplett utreise-tilbud til norske organisasjoner som utstasjonerer nøkkelpersonell i utlandet.

Vår målsetning er å;

  • Øke produktivitet og redusere forekomst av for tidlig avbrutte utstasjoneringer
  • Følge hele utstasjoneringsprosessen fra A-Å
  • Sikre optimal rekruttering og forankring mellom organisasjon/HR og expat/familie
  • Innføre strukturerte og faglig funderte tiltak i alle ledd og faser av utstasjoneringsprosessen

 

Vi står klar til å bistå ved juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsopphold i utlandet.  Ta gjerne kontakt med Advokat May Karin Gytre i Guide Advokat DA på mobilnummer 99 21 67 87 eller på e-post; gytre@guideadvokat.no.