ADVOKATFIRMA MED FAGLIG BREDDE OG SPISSKOMPETANSE

KONTAKT OSS

Svar garanteres innen
24 timer/senest i løpet av
neste virkedag.

KJERNEOMRÅDER

Våre advokater har inngående
kompetanse og betydelig erfaring
på de nevnte kjerneområder.

ADVOKATER

Våre advokater har sterk
fokus på kundene, og vil gi de vår
beste og mest effektive innsats.

AKTUELLE SAKER

DE FLESTE ELDRE MENNESKER BØR OPPRETTE EN SÅKALT FREMTIDSFULLMAKT

Med stadig høyere levealder og en økende andel av eldre i befolkningen, blir en økende andel demente, eller på annen måte ute av i stand til å «ivareta sin tarv». Hva er konsekvensene av dette? Hva skjer med eiendelene til den demente,…

VARSLING I LOKALDEMOKRATIET – UTFORDRINGER VED LØSNING AV VARSLINGSSAKER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Innledning : For tiden pågår det en rekke varslingssaker i norske kommuner, alle med sine spesielle utfordringer. Uten å gå inn på disse, vil jeg forsøke å komme med noen prinsipielle betraktninger om det jeg ofte ser går igjen. Noen…

«Toget er i ferd med å gå» for å få skatteamnesti - Siste frist kan være 30. september 2017

Det gjenstår formelt ca. 3,5 måneder av ordningen med såkalt skatteamnesti. Ved årsskiftet er således «siste sjanse» for skattytere som har uoppgitte inntekter i utlandet. Ved de nye reglene som ble innført i 2017 vil banker i utlandet…

KONTAKT OSS

Tlf. 55 23 98 80
post@guideadvokat.no

Guide Advokat | Strandgaten 18 | 5013 Bergen | Tlf. 55 23 98 80 | Faks 55 23 98 81