ADVOKATFIRMA MED FAGLIG BREDDE OG SPISSKOMPETANSE

KONTAKT OSS

Svar garanteres innen
24 timer/senest i løpet av
neste virkedag.

KJERNEOMRÅDER

Våre advokater har inngående
kompetanse og betydelig erfaring
på de nevnte kjerneområder.

ADVOKATER

Våre advokater har sterk
fokus på kundene, og vil gi de vår
beste og mest effektive innsats.

AKTUELLE SAKER

Skatteamnesti/Frivillig retting

Når vil en retting av innsendte opplysninger til skattemyndighetene være "frivillig" ?

Advokat Gytre i media denne uken. Intervju om å unngå utestasjoneringsfellene

Artikkelen kan du lesse ved å følge denne linken ➡️ 345356

Skattemelding 2017

Skattemeldingen for 2017 - Nå sitter mange og «gruer seg» eller «svetter» over å skulle sende inn skattemeldingen til skatteetaten, hvor fristen for de fleste er 30. april 2018.

KONTAKT OSS

Tlf. 55 23 98 80
post@guideadvokat.no

Guide Advokat | Strandgaten 18 | 5013 Bergen | Tlf. 55 23 98 80 | Faks 55 23 98 81