ADVOKATFIRMA MED FAGLIG BREDDE OG SPISSKOMPETANSE

KONTAKT OSS

Svar garanteres innen
24 timer/senest i løpet av
neste virkedag.

KJERNEOMRÅDER

Våre advokater har inngående
kompetanse og betydelig erfaring
på de nevnte kjerneområder.

ADVOKATER

Våre advokater har sterk
fokus på kundene, og vil gi de vår
beste og mest effektive innsats.

AKTUELLE SAKER

Ny og viktig dom fra avhendingslovens område

Høyesterett er i støtet for tiden og har avsagt nok en dom vedr kjøp av bruktbolig etter avhendingsloven. Saken denne gang gjaldt en bruktbolig i Tromsø, omsatt for kr 3.150.000. I markedsføringen ble det spesielt fremhevet to godkjente…

Ferie og feriepenger

Det er deilig med fri og ferie – i alle fall dersom en også har økonomi til å reise eller finne på noe ekstra. Spørsmål om ferie og feriepenger er noen ganger ganske kronglete, og det er ikke sikkert at oversikten fra «lønnsavdelingen»…

Salg av boligeiendom- en mulig skattefelle?

En gevinst ved salg av en boligeiendom som er din egen bolig, vil i normaltilfellet være skattfritt, hvis man oppfyller kravene til eiertid (1 år) og botid (minst 1 av de 2 siste årene). Selger du en tomt som privatperson, vil hele gevinsten…

KONTAKT OSS

Tlf. 55 23 98 80
post@guideadvokat.no

Guide Advokat | Strandgaten 18 | 5013 Bergen | Tlf. 55 23 98 80 | Faks 55 23 98 81