ADVOKATFIRMA MED FAGLIG BREDDE OG SPISSKOMPETANSE

KONTAKT OSS

Svar garanteres innen
24 timer/senest i løpet av
neste virkedag.

KJERNEOMRÅDER

Våre advokater har inngående
kompetanse og betydelig erfaring
på de nevnte kjerneområder.

ADVOKATER

Våre advokater har sterk
fokus på kundene, og vil gi de vår
beste og mest effektive innsats.

AKTUELLE SAKER

«Toget er i ferd med å gå» for å få skatteamnesti - Siste frist kan være 30. september 2017

Det gjenstår formelt ca. 3,5 måneder av ordningen med såkalt skatteamnesti. Ved årsskiftet er således «siste sjanse» for skattytere som har uoppgitte inntekter i utlandet. Ved de nye reglene som ble innført i 2017 vil banker i utlandet…

Utvikling av fast eiendom - Det kan være fullt mulig å redusere MVA- kostnader

Betegnelsen «Eiendomsutvikling» kan romme alt fra det å omarbeide eller ny-oppføre noen få boligenheter til store boligutbyggingsprosjekter og utbygging av næringsarealer – og kombinasjoner av bolig/næring. Det er med andre ord en uensartet…

KONTAKT OSS

Tlf. 55 23 98 80
post@guideadvokat.no

Guide Advokat | Strandgaten 18 | 5013 Bergen | Tlf. 55 23 98 80 | Faks 55 23 98 81